یدک کامینز داود / محصولات

انواع محصولات کامینز

Cummins یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که موتورها، فیلتراسیون و محصولات تولید برق را طراحی، تولید و توزیع می کند. کامینز همچنین به موتورها و تجهیزات مرتبط، از جمله سیستم‌های سوخت، کنترل‌ها، جابجایی هوا، فیلتراسیون، کنترل انتشار، سیستم‌های تولید نیروی برق به کامیون‌ها خدمات می‌دهد.