• با تاریخچه شرکت « کامینز » آشنا شوید
  با تاریخچه شرکت « کامینز » آشنا شوید
  با تاریخچه شرکت « کامینز » آشنا شوید
  شرکت کامینز در ایران فاقد نمایندگی رسمی است در حالی که اولین فروشگاه کامینز در ایران درشهر تهران در حوالی میدان قزوین شروع به کار کرده است.
 • آیا نمایندگی کامینز در ایران وجود دارد؟
  آیا نمایندگی کامینز در ایران وجود دارد؟
  آیا نمایندگی کامینز در ایران وجود دارد؟
  شرکت کامینز یا شرکت کمنز هیچ گونه نمایندگی و نماینده ای در زمینه ی ارایه ی قطعات کامینز و خدمات کامینز و همچنین فروش دیزل ژنراتور کامینز و خدمات آن در ایران ندارد و نمایندگی کامینز در ایران و یا نمایندگی کمنز در ایران وجود ندارد.
 • سایت یدک کامینز داود
  سایت یدک کامینز داود
  سایت یدک کامینز داود
  سایت ​فروشگاه یدک کمنز داود با عنوان یدک کامینز داود در وضعیت راه اندازی می باشد.
Loading