• بهبود روند تعمیر توربوشارژر کامینز
  بهبود روند تعمیر توربوشارژر کامینز
  بهبود روند تعمیر توربوشارژر کامینز
  اینک فناوری جدید تحویل توربوشارژر کامینز ارائه می گردد و خدمات خاصی را به ازای دریافت هزینه ی آن تضمین می کند.
 • فعالیت های زیست محیطی شرکت کامینز
  فعالیت های زیست محیطی شرکت کامینز
  فعالیت های زیست محیطی شرکت کامینز
  در ماه ژوئن سال 2014 شرکت کامینز به عنوان بخشی از محیط زیست از همه ی کارمندانش تقاضا کرد که همگی در انرژی صرفه جویی کنند و ...
Loading